fbpx

Lan cattleya trưởng thành

220.000

Hoa lan cattleya cây lớn. Gồm các mã hoa như hình. Chậu cây từ 10 giả hành trở lên, tình trạng cây khỏe mạnh các giả hành căng, cây phát triển bình thường. Chậu đen, giá thể trồng than hoa.

avav