fbpx

15 loài cây gỗ thường ứng dụng trồng cải tạo cảnh quan ven các hồ nước

15 Loài Cây Gỗ Thường Ứng Dụng Trồng Cải Tạo Cảnh Quan Ven Các Hồ Nước
Cây bụt mọc
 1. Cây Bụt mọc – Taxodium distichum (L.) Rich – Họ Bụt mọc (Taxodiaceae) 
 2. Tràm bông đỏ – Callistemon citrinus (Curt.) Skeels – Họ Sim (Myrtaceae)
 3. Liễu – Salix babylonica L. – Họ Liễu (Salicaceae)
 4. Phượng – Delonix regia – Họ đậu Fabaceae
 5. Sung – Ficus racemosa – Họ Dâu tằm (Moraceae)
 6. Cây sanh – Ficus benjamina L – Họ dâu tằm Moraceae
 7. Cây đa Ficus bengalensis – Họ Dâu tằm (Moraceae)
 8. Đa búp đỏ – Ficus elastica Roxb. ex Horn – Họ Dâu tằm (Moraceae)
 9. Chiếc khế (Lộc vừng hoa đỏ) – Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. ssp. spicata (Blume) Payens. – Họ Lộc vừng (Lecythidaceae)
 10. Dái ngựa nước. Aglaia cucullata (Roxb.) Pell. – Họ xoan Meliaceace
 11. Đa Bồ đề (Đề) – Ficus religiosa L. – Họ Dâu tằm (Moraceae)
 12. Cây Ô môi Cassia grandis  – Họ Vang 
 13. Cây Sấu Dracontomelon duperreanum – Họ Đào lộn hột (Anacardiaceae
 14. Cây Sữa Alstonia scholaris – Họ La bố na Apocynaceae
 15. Cây Nhội Cellis sinensis – Họ Gai dầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav