fbpx

Ảnh hưởng của giá thể trồng và số lần tưới nước đến lan đai châu

Hoa Lan Dai Chau

Thí nghiệm : Ảnh hưởng của giá thể trồng và số lần tưới nước đến sinh trưởng của cây lan dai châu con sau ra ngôi.

Thí nghiệm 2 nhân tố (3×4) được bố trí với 12 công thức:
CT1: GT1, 1 ngày tưới 2 lần
CT2: GT1, 1 ngày tưới 1 lần
CT3: GT1, 2 ngày tưới 1 lần
CT4: GT1, 3 ngày tưới 1 lần
CT5: GT2, 1 ngày tưới 2 lần
CT6: GT2, 1 ngày tưới 1 lần
CT7: GT2, 2 ngày tưới 1 lần
CT8: GT2, 3 ngày tưới 1 lần
CT9: GT3, 1 ngày tưới 2 lần
CT10: GT3, 1 ngày tưới 1 lần
CT11: GT3, 2 ngày tưới 1 lần
CT12: GT3, 3 ngày tưới 1 lần
GT1: Than hoa + vỏ cây vụn (tỷ lệ 1:1)
GT2: Rong biển + Than hoa + vỏ cây vụn (tỷ lệ 1:1:1)
GT3: Mụn xơ dừa + than hoa + vỏ cây vụn (tỷ lệ 1:1:1)
– Cây lan đai châu nuôi cấy mô, đủ tiêu chuẩn ra ngôi. Trồng cây trên chậu nhựa mềm, trong suốt, kích thước 8,5 (chiều cao) x 8cm (đường kính). Giá thể được xử lý sâu, bệnh và làm ẩm trước khi trồng. Kích thước than hoa, vỏ cây vụn, mụn xơ dừa 0,5-1,0cm. Tưới nước bằng vòi phun mưa cầm tay, tưới ướt đều trên lá và giá thể. Lượng nước tưới là 1 lít/2m
2 ô thí nghiệm (100 cây).
– Thời gian thực hiện: Tháng 4-12/2011 , tại Viện Nghiên cứu Rau quả.

Kết quả nghiên cứu: Ảnh hưởng của giá thể trồng và số lần tưới nước đến sinh trưởng của cây lan đai châu giai đoạn vườn ươm.

     Kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thái giải phẫu rễ cho thấy. Rễ cây lan Đai Châu ngoài nhiệm vụ hấp thu nước và dinh dưỡng còn có nhiệm vụ rất quan trọng là quang hợp.

Do vậy, giá thể trồng và số lần tưới nước có ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng, phát triển của cây lan đai châu.

Ở giai đoạn vườn ươm, giá thể và số lần tưới quyết định đến tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây con rất rõ rệt. Kết quả nghiên cứu được thể hiện qua bảng 1.
Số liệu ở bảng 1 cho thấy. Giá thể có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lan Đai Châu sau ra ngôi. Với 3 công thức giá thể trồng khác nhau cho kết quả về số lá, chiều dài lá, số rễ và chiều dài rễ của cây ở giá thể 2 (GT2), giá thể 3 (GT3) là tương đương và cao hơn so với GT1 ở mức ý nghĩa LSD
0,05.
Số lần tưới khác nhau, các chỉ tiêu biểu hiện cho quá trình sinh trưởng cũng khác nhau. Số lần tưới nước 1 ngày tưới 1 lần và 2 ngày tưới 1 lần đạt các giá trị về sinh trưởng lá, rễ là như nhau và cao hơn so với các công thức khác ở mức ý nghĩa 0,05.

Giá thể trồng và số lần tưới nước khác nhau cũng cho các giá trị về sinh trưởng của cây lan đai châu ở giai đoạn vườn ươm là khác nhau.

Ở cả 3 loại giá thể, khi giảm số lần tưới nước (1 ngày 2 lần; 1 ngày 1 lần; 2 ngày 1 lần, 3 ngày 1 lần), tỷ lệ sống, số lượng và kích thước của hai chỉ tiêu sinh trưởng lá và rễ cũng có sự khác nhau.
 
Ảnh Hưởng Của Giá Thể Và Nước Tưới Đối Với Hoa Lan Đai Châu
Ảnh Hưởng Của Giá Thể Và Nước Tưới Đối Với Hoa Lan Đai Châu

Bảng 1. Ảnh hưởng của giá thể trồng và số lần tưới nước đến sinh trưởng của cây lan đai châu giai đoạn vườn ươm (Năm 2011 , tại Gia Lâm – Hà Nội)

Ghi chú: GT1 (ĐC): Than hoa + vỏ cây (tỷ lệ 1:1)
GT2: Rong biển + than hoa + vỏ cây (tỷ lệ 1:1:1)
GT3: Mụn xơ dừa + than hoa + vỏ cây (tỷ lệ 1:1:1)

  Công thức GT2 (tưới 2 ngày 1 lần) và công thức GT3 (tưới ngày 1 lần) đem lại kết quả độ ẩm phù hợp nhất đối với cây lan đai châu con trên vườn ươm: tỷ lệ sống đạt 89% và 88%, số lá 4,4 lá và 4,3 lá. Chiều dài lá 12,0cm và 12,2cm, số rễ 3,9 và 3,8 rễ và chiều dài rễ 21,1cm và 20,5cm. Cao hơn các công thức khác ở mức ý nghĩa LSD0,05.
Ở công thức GT1 với bất cứ số lần tưới nào độ ẩm đều ở mức thấp. Do giá thể thoát nước nhanh và làm cho cây lan đai châu con khô héo, tỷ lệ sống đạt thấp nhất (70%). Các chỉ tiêu số lá, số rễ, chiều dài lá, chiều dài rễ cũng kém hơn so với các loại giá thể khác.

Như vậy, các loại giá thể và số lần tưới nước khác nhau có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lan Đai Châu sau ra ngôi.

Công thức GT2 với số lần tưới nước 2 ngày 1 lần và công thức GT3. Số lần tưới nước 1 ngày 1 lần là phù hợp nhất cho cây lan đai châu con sinh trưởng.

Trích luận án tiến sĩ Nông nghiệp – Đinh Thị Dinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav