fbpx

Lan Hoàng thảo bạch hoàng – Dendrobium christyanum Rchb.f.

  Lan sống phụ, nhỏ, cao 4-6 cm. Lá 2 – 3 chiếc, dài 3-4 cm có lông. Hoa 1-3 chiếc ở đỉnh, màu trắng, cánh môi có vạch, giữa dỏ và vàng .

  Cây mọc ở Tây Nguyên (Kontum, Daklak, Lâm Đồng) và phân bố ở Thái Lan.

  Dwaft epiphytic. Stems to arround 4-8 cm long of 2 – 4 internodes. Leaves 2-3 dark green, 3-4 cm long, the black hairy. One to 3 flowered inflorescence, bright white. Centre of disc yellow warts at centre strongly orange – red.

Dendrobium%2Bchristyanum%2Brchb.f.
Lan Hoàng thảo bạch hoàng 
Dendrobium%2Bchristyanum%2Brchb.f.1
 Dendrobium christyanum Rchb.f.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav