fbpx

Lan Hoàng thảo đa tân – Dendrobium dantaniense Guill.

  Lan sống phụ, thân hình trụ, cao 25 -30 cm. Lá thuôn hẹp, dài 4-7 cm, rộng 0,6 – 0,8 cm. Cụm hoa

Hoang Thảo Da Tan
Lan Hoàng thảo đa tân 

5-6 hoa ở đỉnh, trên đốt không lá.
  Hoa nhỏ sát nhau màu tím nhạt có vân trắng. Cánh môi màu trắng điểm màu vàng và tím nhạt ở đỉnh.
Cây mọc chủ yếu ở Đà Lạt và có ở Thái Lan.
 Epiphytic, Pseudobulbs stem like, erect, terete, 25-30 cm tall. Leaves narrowly -oblong, 4-7 cm long and -0,8 cm broad. Inflorescences 4 -5 flowered, produced the leafless nodes. Small flowers, violet with white veins, white, yellow or violetish at apex.

Dendrobium Dantaniense Guill.
Dendrobium dantaniense Guill.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav