fbpx

Lan Hoàng thảo dẹt – Dendrobium nubile Lindl.

      Lan sống phụ, mọc bụi, cao 60 cm, thân dẹt lớn dần ở đỉnh, màu vàng bóng. Lá thuôn hình dải, dài 10 – 15 cm, rộng 2-3 cm có 9 – 10 gân mảnh. Cụm hoa ở nách lá, ngắn có 1-3 hoa.

Lan Hoang Thao Det

      Hoa lớn màu tím hay pha hồng. Cánh môi hình trái xoan, mép răn reo cuộn lại, họng có đốm lớn màu đỏ đậm. Hoa thơm .

Dendrobium Nubile Lindl.

    Cây mọc ở Ba Vì (Sơn Tây), Yên Bái, lên Tây Nguyên (Đà Lạt), đến Đồng Nai, và phân bố ở Hymalaya, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc.

Lan Hoàng Thảo Dẹt - Dendrobium Nubile Lindl.

    Epiphytic, pseudobulbs stem like erect, terete, the nodes usually somewhat thickened, somewhat compressed, to 60 cm tall. Leaves oblong, obliquely emarginate, to 8 -15 cm long, and 2-3 cm wide. Inflorescences 1-3 flowered. Large flowers purple or purple tint, lip red in centre.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav