fbpx

Lan Hoàng thảo duyên dáng – amabile (Lour.) O’Brien (Callista amabile Lour.)

Hoang%2Bthao%2Bduyen%2Bdang
HT duyên dáng

  Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở miền Trung. Thân cao 90 cm, có rãnh. Lá thuôn rộng, dài 12 cm, rộng 4-7 cm.
 Cụm hoa buông xuống, dài 30 cm. Hoa xếp thưa, lớn màu hồng nhạt, cánh môi có đốm vàng cam lớn

ở giữa, mép có lông, cựa nhỏ.
 Endemic -Epiphytic growing into bushes. Pseudobulbs about 90 cm tall, strongly 4 angled in upper part. Leaves 3 -5, at the apex of pseudobulbs, elliptic, to 12 cm long and 4-7 cm broad. Inflorescences drooping, to 30 cm long, few to many flowered. Flowers pale rose, lip rounded, with yellow or orange spot in the middle white to rose non-papillose at edge, the margin fringed.

Dendrobium%2Bamabile
amabile
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav