fbpx

Lan Hoàng thảo hoa treo – Dendrobium parciflorum Reichb. ex Lindi.

     Lan sống phụ, thân hình trụ cao 10 – 20 cm. Lá hình trụ dẹt dài 3-4 cm, xếp trên 1 mặt phẳng.
     Hoa đơn dộc ở dỉnh, buông xuống, màu trắng, hay vàng nhạt (pha hồng) dài 3 cm. Cánh môi thuôn tròn )

Lan Hoàng Thảo Hoa Treo - Dendrobium Parciflorum Reichb. Ex Lindi.
Lan Hoàng thảo hoa treo – Dendrobium parciflorum Reichb. ex Lindi.

    Cây mọc từ miền Trung (Quảng Trị) đến Nam bộ, và phân hô ở Ân Độ, Thái Lan, Lào, Trung Quốc.
    Epiphytic, with cylindrical and slender stem, 10 -20 cm tail. Leaves oblique, flattened slightly curved backwards, 3 -4 cm long. Flower solitary, terminal, not opening fully, white or yellowish, to 3 cm long.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav