fbpx

Lan Hoàng thảo lá sợi – Dendrobium exile Schltr.

     Lan sống phụ, mọc bụi, cao 50 cm, gốc phình dạng quả trám có 4 cạnh, đỉnh dạng que. Lá hình sợi, dài 3-5 cm, nhọn. Hoa trắng, dài 2,5 cm ở nách lá. cánh môi có đốm đỏ hay vàng nâu ở giữa.

Lan Hoàng Thảo Lá Sợi - Dendrobium Exile Schltr.
Lan Hoàng thảo lá sợi 

    Cây mọc chủ yếu ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Đồng Nai, và phân bố ở Thái Lan, Trung Quốc.
    Epiphytic50 cm tall. Pseudobuỉbous part of stem to 10 cm long, slender fusiform of 3 internodes. Leaves broadly linear, 3 – 5 cm long distant in the lower part but many and close in the apical part. Flowers white, 2,5 cm across, lip with red spots or brown-yellow at centre.

Lan Hoàng Thảo Lá Sợi - Dendrobium Exile Schltr.
Lan Hoàng thảo lá sợi

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav