fbpx

Lan Hoàng thảo long nhãn – Dendrobium fimbriatum Hook.

Lan Hoàng Thảo Long Nhãn - Dendrobium Fimbriatum Hook.
Lan Hoàng thảo long nhãn 

     Lan sống phụ, mọc bụi dày, cao đến 1 m, có khi buông xuống, màu vàng xám. Lá hinh giáo, móng, tù ở gốc, thuôn nhọn ỏ đỉnh, dài 10 -13 cm.

Lan Hoàng Thảo Long Nhãn - Dendrobium Fimbriatum Hook.
Lan Hoàng thảo long nhãn  

    Cụm hoa hình chùy trên thân có lá, mang 8 -15 hoa lớn, buông xuống. Hoa màu vàng nghệ, cánh mỏi lớn dạng trái xoan, mép răn reo, khía răng mảnh, có đóm lớn màu đỏ đậm ở giữa.

Lan Hoàng Thảo Long Nhãn - Dendrobium Fimbriatum Hook.
Lan Hoàng thảo long nhãn 

    Cây mọc vùng núi cao : Tuyên Quang, Bắc Cạn, Ninh Bình, Vinh, Bảo Lộc, Kontum… và phân bố ở Lào.
    Epiphytic with long cylindric stem curved or drooping, 1 m long. Leaves lanceolate, blunt at the base, 10 -13 cm long. Large inflorescence bending down with 8 -15 flowers.
    Flowers bright yellow or orange yellow. Large labetlum, dentated at the marge, with two large brown spots in the middle.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav