fbpx

Lan Hoàng thảo ngọc thạch – Dendrobium crystallinum Rchb.f.

  Lan sống phụ, mọc bụi, mảnh ở gốc, màu vàng rơm tươi, dài 30 -50 cm. Lá hình giải thuôn, dài 7-12

Hoang Thao Ngọc Thach
Hoàng thảo ngọc thạch

cm, rộng 1 -1,5 cm.
  Cụm hoa có 2 hoa ở mỗi đốt, màu trắng hay hơi hồng, cánh môi tròn, nguyên có đốm vàng lớn ở giữa.
  Cây mọc ở Tây Nguyên : (Daklak, Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng) Quảng Trị và phân bố  Lào, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc.

  Epiphytic with elongated stem, slender at the foot, 30 -50 cm long, drooping. Leaves linear-oblong 7-12 cm long and 1 – 1,5 cm wide. Short inflorecence with 2 flowers at the nodes of fallen leaves. Flower white or rose. Lip rounded with entire marge, and large yellow spots in the middle.

 Dendrobium Crystallinum Rchb.f.
 Dendrobium crystallinum Rchb.f.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav