fbpx

Lan Hoàng thảo nhất điểm hồng – Dendrobium draconis Rchb.f.

     Lan sống phụ, cao 20 -40 cm, chia đốt và khía dọc, có lông hơi đen. Lá dạng trái xoan, có 7 gân, dài 4-6 cm, rộng 1,5 -3 cm, gốc có bẹ ôm thân.

Lan Hoàng Thảo Nhất Điểm Hồng - Dendrobium Draconis Rchb.f.
Lan Hoàng thảo nhất điểm hồng 

    Cụm hoa ở đỉnh, có 2 – 5 hoa lớn màu trắng. Cánh môi có sọc đỏ cam. Hoa thơm .
    Cây mọc ở miền Trung từ Đà Nẵng, Nha Trang lên Tây Nguyên (Đà Lạt) và phân bố ở Lào, Campuchia, Ân Độ, Mianma, Thái Lan.
Lan Hoàng Thảo Nhất Điểm Hồng - Dendrobium Draconis Rchb.f.
Lan Hoàng thảo nhất điểm hồng

    Epiphytic, with cylindric stem, longitudinally straited, 20 -40 cm tall. Leaves elliptic, oblong at the tip, 4-6 cm long and 1,5 – 3 cm wide. 

    Inflorescence at the top or on the upper nodes with 2-5 flowers. Flowers bright white, lip dentated at the marge and spotted with red at base.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav