fbpx

Lan Hoàng thảo tím huế – Dendrobium hercoglossum Rchb.f.

     Lan sống phụ, thân manh, thuôn nhỏ ở gốc, đỉnh hơi phình rộng, cao 20 -40 cm. Lá thuôn tù, đỉnh chia 2 thùy không đều, dài 6-10 cm, rộng 1-1,5 cm.

Dendrobium%2Bhercoglossum%2Brchb.f.1

     Cụm hoa trên thân già, buông xuống. Hoa nhỏ màu tím hồng, cánh môi tròn lõm dày, màu nhạt, đỉnh có mũi nhọn.

Dendrobium%2Bhercoglossum%2Brchb.f.1

    Cây mọc ở miền Trung : Quảng Trị, Quảng Nam – Đà Nẩng, lẻn Tây Nguyên (daklak, Đà Lạt, Gia Lai -Kontum) đến Nam Bộ (Đồng Nai). Loài còn phân bố ở Lào, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc.
    Epiphytic, stem swelling towards apex from thin basal part. Pseudobulbs rather stout, cylindric, arched or pendulous, 20 -40 cm long.

Dendrobium%2Bhercoglossum%2Brchb.f.2

    Leaves oblong, divided at the top with two unequal lobes, 6 -10 cm long, and 1-1,5 cm broad. Inflorescences 3 flowered, growing from the nodes of the leafless pseudobulbs. Small flowers, light violet, lip white, thick, deep concave, whole inner surface finely dilate. Operculum dark purple.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav