fbpx

Lan Hoàng thảo tuyết mai (Bạch câu) – Dendrobium crumenatum Sw.

  Lan sống phụ, mọc bụi, cao 0,3 -1 m, củ giả ở gốc, hình thôi 8 cạnh. Lá hình giáo, tù ở đỉnh, thuôn ở gốc, dài 3-7 cm.
  Hoa lớn đơn độc màu trắng, dài 2-3 cm, cánh môi có 3 thùy nông, thùy giữa to có 3 gân nổi màu vàng.

  Cây mọc phổ biến từ Bắc vào Nam bộ và phân bố ở Srilanca,Lào, Mianma, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc…
Epiphytic orchid growing in dense shrubs, 0,3 -1 m tall.

  Leaves lanceolate large at tip, oblong at the base, 3 -7 cm long, easily fallen. Flowers 1 -2, white, about 3 cm across, quick fade. Lip dentated at the marge and big yellow marks at the base.

Dendrobium%2Bcrumenatum%2Bsw.
Lan Hoàng thảo tuyết mai (Bạch câu) – Dendrobium crumenatum Sw. 

Dendrobium%2Bcrumenatum%2Bsw.1
Lan Hoàng thảo tuyết mai (Bạch câu) – Dendrobium crumenatum Sw.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav