fbpx

Lan kiếm trung – Cymbidium schroederi Rolfe

Mô tả 

Lan Kiem Trung
Lan kiếm trung

   Loài đặc hữu Việt Nam, mọc ở Trung Bộ (Kontum, Lâm Đồng). Lan đất, củ giả cao đến 15 cm, rộng 4 cm. Lá thuôn hẹp, dài đến 60 cm, rộng 2,5 cm. Cụm hoa mọc từ gốc củ giả, cong, có 10 -22. Hoa lớn, 8-9 cm, màu vàng nâu có sọc dỏ đậm hay nâu. Cánh môi màu vàng nhạt với các sọc đỏ ở mép, đốm nâu ở giữa.
  Endemic, terrestrial, pseudobulbs to 15 cm tail, 4 cm wide. Leaves linear- ligulate to 60 cm long and 2,5 cm broad. Inflorescence borne from the pseudobulb-bases, arching, bearing 10-20 large flowers. Flowers 8-9 cm across sepals and petals yellow green with red brown striped. Lip yellowish, red on margin.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav