fbpx

Hoa lan hạc vỹ xanh

Lan Hạc Vỹ
Lan Hạc Vỹ

    Lan hạc vỹ hay tên khác là lan đại ý thảo, phong lan hạc vỹ, lan ý thảo  có tên khoa học Dendrobium Aphyllum – Den Pierardii. Cây thuộc dòng đa thân, ra hoa vào tháng 4-5. Hạc vỹ xanh và trắng là loài hoa hiếm gặp.  

    Lan hạc vỹ thuộc nhóm lan phụ sinh thân dài từ 70-100cm, hình trụ,thân thõng xuống, lóng dài từ 2-3cm. Cây có mùa nghỉ từ cuối tháng 11 đến tháng 2 năm sau.

    Khi cây lan hạc vỹ bước vào mùa nghỉ cần giảm tưới nước và phân để kích thích cây rụng lá và phân hóa mầm hoa. Khi nào thấy cây xuất hiện nụ thì tăng lượng nước tưới và phân bón cho cây để cây nuôi nụ được to khỏe.

    Sau đây là một vài hình ảnh hoa lan phượng vỹ nở vào tháng 5. Hoa mới nở có màu xanh, khi hoa sắp tàn thì màu cũng nhạt dần và chuyển sang xanh nhạt. Độ bền hoa được gần 2 tuần lễ.

 

Lan Hạc Vỹ

 

Lan Hac Vy

 

Lan Hạc Vĩ
Lan Hac Vi
Lan Đại Ý Thảo
Lan Đại Ý Thảo

 

Lan Hac Vy

 

Lan Đại Ý Thảo
Đại Ý Thảo
Đại Ý Thảo
Phong Lan Hạc Vỹ

 

Lan Hạc Vỹ

 

Lan Hac Vy

 

Lan%2Bh%25E1%25Ba%25A1C%2Bv%25E1%25Bb%25B9.

 

Dendrobium Aphyllum - Den Pierardii

     Lan hạc vỹ hay tên khác là lan đại ý thảo.  Phong lan hạc vỹ, lan ý thảo có tên khoa học Dendrobium Aphyllum – Den Pierardii. Cây thuộc dòng đa thân. Ra hoa vào tháng 4-5. Hạc vỹ xanh và trắng là loài hoa hiếm gặp.  

    Hạc vỹ thuộc nhóm lan phụ sinh thân dài từ 70-100cm. Hình trụ,thân thõng xuống, lóng dài từ 2-3cm. Cây có mùa nghỉ từ cuối tháng 11 đến tháng 2 năm sau.

    Khi cây hạc vỹ bước vào mùa nghỉ cần giảm tưới nước và phân để kích thích cây rụng lá và phân hóa mầm hoa. Khi nào thấy cây xuất hiện nụ thì tăng lượng nước tưới và phân bón cho cây để cây nuôi nụ được to khỏe.

    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav