fbpx

Lan hoại mọng – Cyrtosia B1

Mô tả 

Chi%2Blan%2Bhoai%2Bmong
hoại mọng


  Chi nhỏ, trên thế giới chỉ có 5 loài, phân bố từ Srilanca, Nhật Bản đến Indonesia. Đây là chi tách ra từ chi lan Mùn (Galeola). Ở Việt Nam có 2 loài, phân biệt bởi 1 Cụm hoa chỉ ở đỉnh thân. Thân nhiều sát nhau, cao 15 – 20 cm. Lan hoại mọng vàng.
  Epiphytic, with long and stout stems. Leaves linear 20 – 25 cm long and 2,5 -3,5 cm broad, arranged in two seperate rows, unequally bilobed at apex. Inflorescences 25 cm long, branched with very many close flowers. Small flowers, greenish yellow with purple dots. Lip white.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav