fbpx

Lan kiếm nâu – Cymbidium suavissimum Sander ex Curtis

Mô tả: 

Lan%2Bkiem%2Bnau
lan kiếm nâu


    Lan sống phụ, củ giả cao 6 cm rộng 3 cm, mang 5 – 7 lá. Lá dài đến 70 cm, rộng 3-4 cm. Cụm hoa thẳng, cao 50 cm. Hoa lớn 3,5 cm, màu nâu tía. Cánh môi có thùy giữa màu trắng, đốm đỏ. Cây mọc ở vùng núi có độ cao 800 -1000 m, và phân bố ở Mianrna.
    Epiphytic, pseudobulbs about 6 cm tall, 3 cm wide. Leaves 5-7, lanceolate, to 70 cm long and 3-4 cm broad. Inflorescences from the base of pseudobulb, erect to 50 cm tall. Flowers 3,5 cm diam, purple brown, lip with broad sidelobes, white on margin and red spots in the middle.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav