fbpx

Lan Hoàng thảo cột vàng – Dendrobium chlorostylum Gagnep.

  Loài dặc hữu Việt Nam, mọc ở Sapa. Lan sống phụ, thân hình trụ hẹp dần ỏ gốc, cao 20 -30 cm. Lá thuôn hẹp, dài 12 -15 cm, rộng 1-1,5 cm, đầu có 2 thùy không đều. Cụm hoa có 2 – 3 hoa trên đốt già.   Hoa lớn, đỉnh cánh hoa màu tía, gốc màu lục, cánh môi 3 thùy, cột nhị nhụy màu lục, nắp tía.

   Endemic, Epiphytic, cylindric stem, narrowly at the foot 20 -30 cm tall. Leaves narrowly oblong, unequally bilobed at the apex, 12 -15 cm long and 1 -1,5 cm broad. Infloresence usually 2-3 flowered, borne from the old nodes. Large flowers, green with purple tips. Lip trilobed. Column green.

Hoang%2Bthao%2Bcot%2Bvang
Lan Hoàng thảo cột vàng 
Hoang%2Bthao%2Bcot%2Bvang2
Dendrobium chlorostylum Gagnep
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav