fbpx

Lan Hoàng thảo trụ cứng – Dendrobium caryaecolum Guill.

  Loài đặc hữu Việt Nam, mọc dọc theo đường lên Đà Lạt (Lâm Đồng). Lan sống phụ, dạng bụi cao 15- 30 cm, đốt dài 1 -2 cm màu xanh trắng.
   Lá thuôn hẹp, dài 6-8 cm, rộng 1,5 -2 cm. Hoa đơn độc ở các đốt không lá, màu vàng nhạt hay trắng, cánh môi màu da cam.

  Endemic, Epiphytic, 15 -30 cm tall, greenish -white, ffodes 1 -2 cm long. Leaves narrowly oblong, to 6 -8 long and 1,5 -2 cm wide. Flower solitary, produced from the nodes of the leafless pseudobulbs. Sepals and petals white or yellowish. Lip light yellow with rose, three short keels.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav