fbpx

Lan Hoàng thảo đốt sợi – Dendrobium filicaule Gagnep.

    Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở Thừa Thiên -Huế (Bạch mã).

Lan Hoàng Thảo Đốt Sợi - Dendrobium Filicaule Gagnep.
Lan Hoàng thảo đốt sợi( ảnh: Vũ Định Quang)

    Lan sống phụ, thân mảnh dạng’sợi dài 20 -30 cm. Lá thuôn hình giáo, dài 4-6 cm, rộng 0,5 cm đầu nhọn, gốc có bẹ.
    Hoa đơn độc ở đỉnh, màu hồng, dài 1,5 cm. Cánh đài lưng thuôn tròn 5 gân. Cánh tràng dài hơn, có 3 gân. Cánh môi chia 3 thùy.
Lan Hoàng Thảo Đốt Sợi - Dendrobium Filicaule Gagnep.
Lan Hoàng thảo đốt sợi( ảnh: Vũ Định Quang)

    Endemic, epiphytic, slender stems 20 – 30 cm long.Leaves lanceolate oblong, 4-6 cm long and 0,5 cm broad, amminate at the apex. 

    Flower solitary at the apex, reddish. 1,5 cm long. Sepals and petals oblong ovoid, pink. Lip broader near apex, mentum broad obtuse.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav