fbpx

Lan Hoàng thảo ý thảo (ý thảo lan) – Dendrobium gratiosissimum Rchb.f.

     Lan Sống phụ, thân dài đến l m, buông xuống, chia đốt đều đặn, hơi phình ở đỉnh. Lá thuôn trái xoan, dài 7-10 cm, rộng 1-1,5 cm.

Lan Hoàng Thảo Ý Thảo - Dendrobium Gratiosissimum Rchb.f.
Lan Hoàng thảo ý thảo 

     Cụm hoa ngắn, mang 2-3 hoa, mọc ra ở đinh các đốt già. Hoa lớn màu trắng (dài 2 -3 cm), cánh môi rộng, mép có lông mịn và có đốm lớn màu vàng đậm ở giữa.

     Cây mọc chủ yếu ớ Tây Nguyên (Lâm Đồng, Gia Lai, Kontum) Quảng Trị và còn phân bố ở Lào, Ấn Độ, Mianma,Thái Lan, Trung Quốc.
Lan Hoàng Thảo Ý Thảo - Dendrobium Gratiosissimum Rchb.f.
Lan Hoàng thảo ý thảo

     Epiphytic, with cylindric stem, to lm long, usually with strong white veins drooping. Leaves linear-oblong, 7 -10 cm long and 1 -1,5 cm wide. easily fallen, short inflorescences with 2-3 flowers at each node of fallen leaf.

     Flowers white, about 3 cm across. Round and large labellum dentated at marge and spotted with deep orange yellow in the middle, without dark blotches.
  
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav