fbpx

Lan Hoàng thảo hỏa hoàng – Dendrobium bellatulum Rolfe

Dendrobium%2Bbellatulum%2Brolfe
Hoàng thảo hỏa hoàng
Lan sống phụ, thân ngắn, có 3 đốt (củ giả) cao 3-6 cm. Lá 2 – 5 ở đỉnh thân, dạng thuôn, đầu chia 2 thùy không đều . Cụm hoa ngắn có 1 – 3 hoa lớn, màu trắng, cánh môi màu cam đỏ 
Cây mọc ở Tây Nguyên (Kontum, Lâm Đồng) và phân bố ở Ân Độ, Mianma, Thái Lan, Lào, Trung Quốc.
  
Epiphytic, with short stem 1-3 inter nodes fusiform,3-6 cm tall two or three lanceolate sharp leaves at the top.
Short inflorescence has 1 -3 flowers, sepals and petals bright. White mixed with yellow or rose. Lip dark orange. Hypochile bright orange-red, especially on ornaments.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav