fbpx

Lan Hoàng thảo hai thùy – Dendrobium bilobulatum Seidenf.

Dendrobium%2Bbilobulatum%2Bseidenf%2B2.
Hoa hoàng thảo hai thùy

  Lan sống phụ, thân dẹt cao 30 – 40 cm, chia nhánh. Lá 2 dãy trên một mặt phẳng, dẹt dài 18-20 cm. Cụm hoa có 1 – 2 hoa ở đỉnh và nách lá. Hoa nhỏ màu-trắng có sọc tía. Cánh môi rộng ở đỉnh, chia 2

thùy, có 3 vạch.

  Cây mọc ở Đà Lạt và phân bố ở Thái Lan.

  Epiphytic, stems flattened, to 30 -40 cm tall. Leaves flattened arranged in two rows, 18 -20 cm long. Inflorescences about 1 -2 flowered, terminal.Flowers at the apex of young shoots and lateral on older after shedding of leaves, white with 3 purple veins on back of sepals. Lip bilobed with 3 purple keels below the yellow spot on the middle.

Dendrobium%2Bbilobulatum%2Bseidenf.
Dendrobium bilobulatum Seidenf.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav