fbpx

Lan Hoàng thảo lưỡi thuyền – Dendrobium linguella Rchb.f.

     Lan sống phụ, thân dài buông xuống dài đến 1 m. Lá thuôn, dài 10 cm. Cụm hoa dài 4-6 cm mang 2-8 hoa mọc ỗ phần thân không lá.

Lan Hoàng Thảo Lưỡi Thuyền - Dendrobium Linguella Rchb.f.

     Hoa lớn 2 cm, cánh môi cong lòng thuyền, dày, đỉnh hình tam giác nhọn.

Lan Hoàng Thảo Lưỡi Thuyền - Dendrobium Linguella Rchb.f.

     Cây mọc ở Tam đảo (Vĩnh Phú), Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng), Đồng Nai… và phân bố ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Lan Hoàng Thảo Lưỡi Thuyền - Dendrobium Linguella Rchb.f.

     Epiphytic, long stems pendulous, to 1 m long. Leaves oblong, to 10 cm long. Inflorescences 4 -6 cm tall, produced from the nodes of leafless pseudobulbs. 
     Flowers 2 -8, light violet. Lip turned like a boat with epichile broad triangular, acute.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav