fbpx

Lan Hoàng thảo vẩy rồng – Dendrobium lindleyi Steud.

(Dendrobium jenkinsii auct.non Wall, ex Lindl.; Trần Hợp 1988, p.92)
    Lan sống phụ, củ giả áp sát lấy giá thể, dẹt, gồm 3-4 đốt phình ở giữa, có khía rãnh dọc, cao 3-10 cm, rộng 1,5 cm. Lá 1 chiếc ở đỉnh, cứng, dày thuôn, dài 10 -15 cm, đầu tròn.

Lan Hoàng Thảo Vẩy Rồng - Dendrobium Lindleyi Steud.

   Cụm hoa mọc trên đốt củ giả, buông xuống dài 20 – 30 cm có 5-15 hoa. Hoa lớn, 3 cm, màu vàng tươi, cánh môi tròn, rộng, mép răn reo, màu vàng đậm hơn và màu cam ở giữa.
   Cây mọc ở vùng núi từ Bắc qua miền Trung đến vùng núi Nam trung bộ, và còn phân bố ở Bhutan, Ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc.
Lan Hoàng Thảo Vẩy Rồng - Dendrobium Lindleyi Steud.

   Epiphytic, pseudobulbs clustered, furrowed and wrinkled with age, angular, to 3 -10 cm tall, oblong-ovoid. Leaf solitary, oblong -obsuse, 10 -15 cm long, Inflorescences produced from the upper nodes of the pseudobulbs, loosely 5 -15 flowered, pendulous, 20 -30 cm long.

Lan Hoàng Thảo Vẩy Rồng - Dendrobium Lindleyi Steud.

  Flowers light yellow, lip shortly clawed at base, the margin minutely fringed, the disc of the lip orange yellow.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav