fbpx

Lan Hoàng thảo mảnh – Dendrobium pachyglossum Par. et Rchb.f. (Den. fallax Guill.)

     Lan sống phụ, thân mảnh, dài đến lm, buông xuống. Lá thuôn hẹp dạng kim, dài 6-10 cm, đầu nhọn. Cụm hoa có 2- 4 hoa, màu xanh vàng với gân màu nâu.

Lan Hoàng Thảo Mảnh - Dendrobium Pachyglossum Par. Et Rchb.f. (Den. Fallax Guill.)
Lan Hoàng thảo mảnh – Dendrobium pachyglossum Par. et Rchb.f. (Den. fallax Guill.)


    Cánh môi thuôn dài, rộng ở đỉnh có 3 thùy, hai thùy bên tròn nhỏ, thùy giữa thuôn có đỉnh hơi lõm, mép màu vàng xanh, ở giữa màu trắng, cựa dài .
   Cây mọc ở vùng núi cao Nam Trung bộ : Lâm Đồng, Daklak, Kontum, và phân bô ở Lào, Mianma, Thái Lan…
   Epiphytic, slender pseudobulbs pendulous, to 1 m long. Leaves, needle shaped about 6-10 cm long acuminate.
   Inflorescences 2 -4 flowered. Flowers green-yellow, with brown veins. Lip oblong with two laminate keels, white, yellow at apex.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav