fbpx

Lan Hoàng thảo vàng xoăn – Dendrobium ochraceum de Wild.

Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở vùng núi miền Bắc và miền Trung (Kon Hà Nừng, Gia Lai, Kotum).

Lan Hoàng Thảo Vàng Xoăn - Dendrobium Ochraceum De Wild.
Lan Hoàng thảo vàng xoăn – Dendrobium ochraceum de Wild.

Lan sống phụ, thân hình trụ, gãy khúc, dài 20 -40 cm, có lông đen. Lá thuôn tròn, dài 5-8 cm, rộng 1,5 -3 cm, đính hẹp có 2 thùy tròn không đều, gốc có bẹ.

Mat Hoa Lan Lan Hoàng Thảo Vàng Xoăn - Dendrobium Ochraceum De Wild.
Lan Hoàng thảo vàng xoăn – Dendrobium ochraceum de Wild.

Cụm hoa 1-2 hoa, ngắn, mọc ở nách lá. Hoa lớn, cánh hoa quăn, màu vàng. Cánh môi chia 3 thùy, hai thùy bên tròn, thùy giữa răn reo, dầu lõm, màu cánh gián có 3 đường phụ kéo dài tận mép.

Hoang Thao Vang Xoan
Lan Hoàng thảo vàng xoăn – Dendrobium ochraceum de Wild.

Endemic, epiphytic, pseudobulbs, cylindric, frequently rather zigzag, 20 -40 cm long, black-hairy. Leaves oblong ovoid, 5-8 cm long and 1,5-3 cm wide. Inflorescences 1-2 flowered. Flowers with twisted tepals, yellow. Lip 3 lobed, midlobe squarish, with emarginate.

Lan Hoàng Thảo Vàng Xoăn - Dendrobium Ochraceum De Wild.
Lan Hoàng thảo vàng xoăn – Dendrobium ochraceum de Wild.

Lan Hoàng Thảo Vàng Xoăn - Dendrobium Ochraceum De Wild.

Hoang Thao Vach Do No
Hoàng thảo vàng xoăn nở tại vườn 25/7/2016

 

 

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav