fbpx

Lan Hoàng thảo móc – Dendrobium hamatum Rolfe

     Loài đặc hữu cùa Việt Nam, mọc ớ Nam Bộ. Lan sống phụ, thân hình trụ. Lá thuôn rộng, nhọn ở đinh, gốc có bẹ. Cụm hoa buông xuống.

Lan Hoàng Thảo Móc - Dendrobium Hamatum Rolfe
Lan Hoàng thảo móc
     Hoa nhỏ xêp sát nhau, góc có cựa cong dài,đỉnh tròn. Cánh môi dạng đàn violon, rộng ở đỉnh, mép răn reo.
     Endemic, epiphytic. Cylindric fleshy stem to 10 -20 cm of many internodes. Leaves ovate-lanceolate, acuminate. Short inflorescences, and small flowers. Lip blade on the long claw panduriform, epichile with wavy edges.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav