fbpx

Lan Hoàng thảo tua – Dendrobium harveyanum Rchb.f.

      Lan sống phụ, mọc thành bụi nhỏ, thân thuôn dài, có cạnh thuôn, nhỏ dần ở gốc, dài 20 – 40 cm. Lá dạng thuôn dài, nhọn ở đỉnh, gốc có bẹ, dài 6-10 cm.

Lan Hoàng Thảo Tua - Dendrobium Harveyanum Rchb.f.
Lan Hoàng thảo tua 

     Cụm hoa ở nách lá, mỗi đốt có 2 – 5 hoa. Hoa lớn màu vàng, cánh môi xòe rộng màu vàng cam. Mép cánh tràng có tua lông dài. Có 3 thùy, 2 thùy bên nhỏ, thùy giữa gần tròn, mép có tua dài đều, cựa nhỏ.
     Cây mọc ở vùng núi Nam Trung bộ (Đà Lạt – Lâm Đồng) và phân bô ở Mianma, Thái Lan.
Lan Hoàng Thảo Tua - Dendrobium Harveyanum Rchb.f.
Lan Hoàng thảo tua

     Epiphytic with straight stem more developed in the middle, 20 -40 cm long. Leaves oval oblong, 6-10 cm long, tip acute. Inflorescence at the leaf axil, 2-5 flowered. Flowers in a lax racheme large, light yellow, petals long haired at the marge. Lip 3 lobed, the midlobe near rounded, with long haired tip and spotted 2 big dark orange yellow at the base.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav