fbpx

Lan Hoàng thảo vuông – Dendrobium hymenanthum Rchb.f.

    Lan sống phụ, nhó, chỉ caỏ 10 – 15 cm, thân mập dần lên đỉnh, tiết diện vuông. Lá 2 ở đỉnh. Hoa nhỏ màu trắng hay vàng nhạt, cánh môi thuôn đều.

Lan Hoàng Thảo Vuông - Dendrobium Hymenanthum Rchb.f.
Lan Hoàng thảo vuông

    Cây mọc ở Quảng Nam – Đà Nẵng, Lâm Đồng và phân bố ở Thái Lan, Malaysia, Philippines.
    Draft epiphytic, stem only 15 cm tall, the upper half slender fusiform regularly, 4 angled. Leaves 2, terminal.
    Small flowers white or ivory. Lip oblong, with two green spots, and a lemon median line.

Lan Hoàng Thảo Vuông - Dendrobium Hymenanthum Rchb.f.
Lan Hoàng thảo vuông

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav