fbpx

Lan Hoàng thảo hạc (Hạc lan) – Dendrobium incurvum Lindl.

     Lan Sống phụ, thân hình thoi. Lá thuôn hẹp.

Lan Hoàng Thảo Hạc (Hạc Lan) - Dendrobium Incurvum Lindl.
Lan Hoàng thảo hạc

     Cụm hoa có ít hoa mọc ở nách lá. Hoa nhỏ màu lục nhạt, cánh môi thuôn dài nhọn, có vân màu đỏ nâu

Lan Hoàng Thảo Hạc (Hạc Lan) - Dendrobium Incurvum Lindl.
Dendrobium incurvum Lindl.

    Cây mọc ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) và phân bô ở Campuchia, Thái Lan, Malaysia.

Lan Hoàng Thảo Hạc (Hạc Lan) - Dendrobium Incurvum Lindl.
Dendrobium incurvum Lindl.

    Epiphytic, pseudobulbs fusiform. Leaves narroujly lanceolate. Inflorescences apical. Small flowers, greenish. Lip oblong, without sidelobes, purple greenish purple veins.

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav