fbpx

Triệu chứng cây lan thiếu và thừa các chất dinh dưỡng

Lan
Ra Chai Lan Tram
Giò trầm xanh tốt do mới ra chai

Thiếu đạm: Cây còi cọc, ít ra lá, ra chồi mới, lá dần chuyển màu vàng theo qui luật lá già vàng trước, lá non sau. Rễ mọc ra nhiều nhưng cằn cõi, cây khó ra hoa.

Thừa đạm:Thân lá xanh mướt nhưng mềm yểu, dễ đồ ngã và sâu bệnh hại. Đầu rễ chuyển sang màu xám đen, cây khó ra hoa.

Thiếu lân: Cây còi cọc, lá nhỏ, ngắn, chuyển sang xanh đậm. Rễ không tráng sáng mà chuyên sang màu xám đen, cây không ra hoa.

Thừa lân:Cây thấp, lá dày, ra hoa sớm nhung hoa ngẳn, nhỏ và xấu. Cây mất sức rât nhanh sau khi ra hoa và khó phục hồi. Thừa lân thường dẫn đến thiếu kẽm sắt và Mangan.


Thiếu Kali:Cây kém phát triển, lá già vàng dần từ 2 mép lá và chóp lá sau đó lan dân vào trong. Lá đôi khi bị xoắn lại, cây mềm yếu dễ bị sâu bệnh tấn công cây chậm ra hoa, hoa nhỏ, màu sắc không tươi và dễ bị dập nát.

Thừa Kali:Thân, lá không mỡ màng, lá nhỏ. Thừa Kali dễ dẫn đến thiếu Magiê và Canxi.
Thiếu Lưu huỳnh: Lá non chuyển sang màu vàng nhạt, cây còi cọc, kém phát triền. Sinh trưởng của chồi bị hạn chế, sổ hoa giảm.

Thiếu Magie: Thân, lá èo uột, xuất hiện dải màu vàng ở phần thịt của các lá già. Trong khi 2 bên gân chính vẫn còn xanh do diệp lục tố tạo thành không đầy đủ, cây dễ bị sâu bệnh và khó nở hoa.

Thiếu Canxi:Cây kém phát triển, rễ nhỏ và ngấn, thân mềm, lá nhỏ, cây yếu, dễ bị đổ ngã và sâu bệnh tấn công.

Thiếu Kẽm: Xuất hiện các đốm nhỏ rảì rác hay các vệt sọc màu vàng nhạt chủ yếu trên các lá đã trưởng thành. Các lá non trở nên ngắn, hẹp và mọc sít nhau, các đốt mắt ngọn ngắn lại, cây thấp, rất khó ra hoa.

Thiếu Đồng:Xuất hiện các đốm màu vàng và quăn phiến lá. Đầu là chuyển trắng, số hoa hình thành ít, cây yếu, dễ bị nấm bệnh tấn công.

Thiếu Sắt: Các lá non úa vàng sau đó chuyển sang trắng nhạt. Cây còi cọc, ít hoa và dễ bị sâu bệnh tẩn công.

Thiếu Mangan: Úa vàng giữa các gân của lá non, đặc trưng là sự xuất hiện của cảc đốm vàng và hoại tử. Các đốm này xuất hiện từ cuống lá non sau lan ra cả lá, cây còi cọc, chậm phát triển.

Thiếu Bo:Lá dày, đôi khi bị cong lên và dòn, cây còi cọc, dễ bị chết khô đỉnh sinh trưởng. Rễ còi cọc, số nụ ít, hoa dễ bị rụng, không thom và nhanh tàn.

Thiếu Moiypden: Xuất hiện đốm vàng ở giữa các gân của những lá dưới, nếu thiếu nặng. Các đốm này lan rộng và khô, mép lá cũng khô dần, cây kém phát triển.

Thiếu CIo: Xuất hiện các vệt úa vàng trên các lá trưởng thành, sau đó chuyển sang màu đồng thau. Cây còi cọc, kém phát triển.

 

PGS.TS. Đào Thanh Vân (Chủ biên) và ThS. Đặng Thị Tố Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav