fbpx

Lan Hoàng thảo bù đăng – Dendrobium infundibulum. Lindl.

    Lan sống phụ, mọc bụi, cao 20 -30 cm. Lá thuôn hẹp, dài 10 cm, rộng 1 cm.

Lan Hoàng Thảo Bù Đăng - Dendrobium Infundibulum. Lindl.

    Hoa lớn màu trắng, cánh môi phình ở giữa và thắt lại, đỉnh chia thùy sâu, mép răn reo.

Lan Hoàng Thảo Bù Đăng - Dendrobium Infundibulum. Lindl.

   Cây mọc ỏ Bù đăng, Đồng Nai và phân bô ở Ấn Độ, Mianma, Thái Lan.

Lan Hoàng Thảo Bù Đăng - Dendrobium Infundibulum. Lindl.

    Epiphytic, 20 -30 cm high. Pseudobulbs slender. Leaves narrowly oblong to 10 cm long and 1 cm wide. Large flowers, white. 
   The lip white with a large blotch of golden -yellow in the funnel-shaped throat.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav