fbpx

Lan Hoàng thảo hoa cong – Dendrobium intricatum Gagnep.

     Lan sống phụ, thân thẳng, mảnh. Lá hình giáo thuôn, nhọn ở đỉnh, có bẹ ở gốc, dài 5-10 cm, rộng 1-1,5 cm, mỏng. Cụm hoa ngắn ở các đốt không lá.

Lan Hoàng Thảo Hoa Cong - Dendrobium Intricatum Gagnep.

    Hoa màu hồng có cựa dài ở gốc, cong, cánh môi trái xoan, thuôn hẹp ở hóng, tròn ở đỉnh, mép khía răng.
   Cây mọc chủ yếu ở vùng núi Nam Trung bộ : Daklak, Lâm Đồng (Đà Lạt, Bảo Lộc) và dảo Phú Quốc và phân bô ở Thái Lan.
Lan Hoàng Thảo Hoa Cong - Dendrobium Intricatum Gagnep.

   Epiphytic, pseudobulbs erect, slender. Leaves narrowly oblong, 5 -10 cm long 1 -1,5 cm broad, thin. Short inflorescences grow from the leafless pseudobulbs.

   Flowers pinkish, lip in the shape of a horse-shoe, crest. Men turn strongly forwards and upwards bent, spur curved.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav