fbpx

Lan Hoàng thảo đắc min – Dendrobium indivisum (Bl.) Miq. (D. incrassatum (Bl.) Miq.)

    Lan sống phụ, mọc bụi nhỏ, thân mảnh.

Lan Hoàng Thảo Đắc Min - Dendrobium Indivisum (Bl.) Miq. (D. Incrassatum (Bl.) Miq.)
Lan Hoàng thảo đắc min – Dendrobium indivisum (Bl.) Miq. (D. incrassatum (Bl.) Miq.)

    Lá xếp đều đặn trên thân, trên một mặt phẳng, cụm hoa mọc ở gần đỉnh và cả ở bên nách lá.

    Hoa màu vàng lục nhạt với các vạch màu tía, hay đốm. Cánh môi không phân biệt rõ thùy bên.
Lan Hoàng Thảo Đắc Min - Dendrobium Indivisum (Bl.) Miq. (D. Incrassatum (Bl.) Miq.)
Lan Hoàng thảo đắc min – Dendrobium indivisum (Bl.) Miq. (D. incrassatum (Bl.) Miq.)

    Cây mọc ở Tây Nguyên (Daklak) và phân bố ở Mianma, Thái Lan, Malaysia, Indonesia..

Lan Hoàng Thảo Đắc Min - Dendrobium Indivisum (Bl.) Miq. (D. Incrassatum (Bl.) Miq.)
Lan Hoàng thảo đắc min – Dendrobium indivisum (Bl.) Miq. (D. incrassatum (Bl.) Miq.)

    Epiphytic, stem not with an apical part with rudimentary leaves. Leaves close, short, fleshy. Inflorescence both subterminal and lateral. 

    Flowers greenish – yellow with purple stripes or markings. Lip without distinct sidelobes.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav