fbpx

Lan Hoàng thảo sợi – Dendrobium capillipes Rchb.f.

Dendrobium%2Bcapillipes%2Brchb.f.
Lan Hoàng thảo sợi
  Lan sống phụ, bụi nhỏ, cao 5-20 cm, đốt có rãnh dọc. Lá 1 -2 ở đỉnh, dạng thuôn nhọn, dài 4 -8 cm, rộng 1 -1,5 cm. Cụm hoa mảnh có ít hoa (2-4 chiếc). Hoa lớn màu vàng, cánh môi bầu dục tròn, có đốm lớn màu vàng đậm, cựa ngắn 
  Cây mọc ở vùng núi Tây Nguyên (Ban Mê Thuật, Lâm Đồng), và phân bố ở Ân Độ, Mianma, Lào, Thái Lan, Trung Quốc.
  Epiphytic. Plants with rather small fleshy pseudo bulbs, 5 -20 cm tall. Leaves 1-2 lanceolate acuminate, 4-8 cm long and 1 -1,5 cm wide. Slender inflorescences. Large flowers 2-4 sepals and petals bright yellow. Lip with dark yellow blotches.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav