fbpx

Lan Hoàng thảo lang bian – Dendrobium langbicuiense Gagnep.

    Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở Lang bian (Đà Lạt – Lâm Đồng). Lan sống phụ, mọc bụi nhỏ, cao 5 – 10 cm, phình ớ giửa dạng thoi, đinh có mũi nhọn. Lá 4 -6 chiếc ở đỉnh, hình giải hẹp, dài 1-3 cm, đầu lõm.

Lan Hoàng Thảo Lang Bian - Dendrobium Langbicuiense Gagnep.

   Cụm hoa ở nách lá, dải 2-4 cm, hoa nhỏ xếp thưa. Hoa màu vàng xám nhạt, dài 1 cm, cánh môi có 3 thùy nông, có vạch đỏ hay nâu đậm, mép có răng đều đặn.
   Endemic, epiphytic 5 -10 cm tall, pseudobulbs fusiform often swollen near the base, narrowing at the apex. 
   Leaves 4 – 6, terminal, narrowly lanceolate,1 -3 cm long. Inflorescences 2-4 cm long, small flowers, sepals and petals white, the lateral sepals yellowish at base, epichile 3 lobated at apex, light yellow with red or dark brown striped.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav