fbpx

Lan Hoàng thảo tai hổ – Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f.

    Lan sống phụ, nhỏ cao 20-30 cm, dẹt, màu xanh bóng, buông xuống. Gốc thân hình trụ mảnh, phía trên xếp 2 dãy lá dẹt, lá hình tam giác lệch dài 2 cm. màu xanh bóng, cong.

Lan Hoàng Thảo Tai Hổ - Dendrobium Leonis (Lindl.) Rchb.f.
    Hoa đơn độc ở đỉnh thân, màu vàng nhạt, có nhiều vân nâu đỏ, cánh môi hẹp. Hoa thơm.

Lan Hoàng Thảo Tai Hổ - Dendrobium Leonis (Lindl.) Rchb.f.

    Cây mọc ở Tây Nguyên (Đà Lạt), Nam bộ (Đồng Nai) và phân bố ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Lan Hoàng Thảo Tai Hổ - Dendrobium Leonis (Lindl.) Rchb.f.

    Epiphytic 20 -30 cm tall, pseudobulbs flattened, light green, pendulous. Leaves to 2 cm long, triangular close, fleshy, inflorescences at upper part of stem before sheeding of leaves. 
    Flower light yellow to green yellow with many red – brown striped.
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav