fbpx

Lan Hoàng thảo xương rồng – Dendrobium cariniferum Rchb.f.

  Lan sống phụ, mọc thẳng, cao 20 -30 cm, mập. Lá thuôn đều, dài 6-10 cm, rộng 1-2 cm, đỉnh nhọn có 2 thùy nhỏ. Cụm hoa ngắn có 2 – 3 hoa. Hoa lớn màu vàng tươi, dài 5 cm, thường chúc xuống.

  Cánh môi tam giác, thùy giữa nhỏ

Cây mọc ở Lâm Đồng, và phân bố ở Ân Độ, Mianma, Thái Lan, Lào, Trung Quốc.

  Epiphytic, stems stout and erect, 20 -30 cm tall. Leaves oblong, 6 -10 cm long, and 1 -2 cm wide. Short inflorescences with 2-3 flowered. Large flowers light yellow, usually downward. High keels on back of sepals continuing down wards in 3 sharp keels on ovary.
xương rồng – Dendrobium cariniferum Rchb.f.

Dendrobium%2Bcariniferum%2Brchb.f.
Dendrobium cariniferum Rchb.f. 
Dendrobium%2Bcariniferum%2Brchb.f.2
 Hoàng thảo xương rồng
Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav